خانه برچسب‌ها اصطبل

برچسب: اصطبل

حفظ افق و دید در زمین چوگان

حفظ افق و دید در زمین چوگان

0
این ساختمان، اصطبلی برای اسبهای چوگان است و متشکل از دو تیغه طولانی و دیوارهای بلند است که از طریق متصل شدن به هم، فضاها و موقعیتهای متفاوتی را می سازد.