خانه برچسب‌ها استفاده از بستر سایت

برچسب: استفاده از بستر سایت

پیوند طبیعت و هیجان در منظر کردستان

پیوند طبیعت و هیجان در منظر کردستان

مناظر طبیعی ترکیبی از واکنشهای احساسی مثبت و منفی و هیجان را در فرد بر می انگیزند و اغلب مناظری هستند که هنوز توسط انسان دست کاری، کنترل و مدیریت نشده‌ اند.
مداخلات حداقلی در طبیعت

مداخلات حداقلی در منظر طبیعی «دره ستاره ها» در جزیره قشم

مداخلات حداقلی در مناظر طبیعی ضمن اینکه کارکردهای مورد نیاز مخاطبان را پاسخ می دهد، کیفیت ناب مناظر طبیعی را حفظ می کنند.