خانه برچسب‌ها استفاده از آب

برچسب: استفاده از آب

میدان پوتسدامر در برلین، مناسب و دوستدار محیط زیست شهری

میدان پوتسدامر در برلین، مناسب و دوستدار محیط زیست شهری

در میدان پوتسدامر در برلین آلمان که جایزه پروژه های منظر آبی را برده است، ترکیبی از مصرف آب پایدار و منطقه تفریحی از هر طریقی که آبهای روان محیط قابل درک برای شهروندان شهر و توریستها باشند، وجود دارد.
پروژه هایی با رویکرد منحصربفرد در استفاده از آب

پروژه هایی با رویکرد منحصربفرد در استفاده از آب

در طول چند سال گذشته، معماران منظر با استفاده از آب به عنوان یک منبع قابل دسترسی، آنرا به عنوان راهی برای گرفتن انرژیهای تجدیدپذیر استفاده می کنند.