برچسب: استرس

تاثیر مناظر طبیعی بر کاهش استرس
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    تاثیر مناظر طبیعی بر کاهش استرس

    پژوهشی نشان می دهد که حضور در اتاقی با منظری به سمت درختان نسبت به حضور در اتاقی بدون چنین منظری، منجر به بهبودی سریع افراد در شرایط و مواقع پراسترس می شود.