خانه برچسب‌ها اردوگاه

برچسب: اردوگاه

یادمان اشتروگن (Esterwegen)

یادمان اشتروگن (Esterwegen)

در محل سایت اردوگاه کار اجباری اشتروگن که در سال 1933 ساخته شده بود، یادمانی به یاد پانزده اردوگاه و قربانیان آنها در منطقه "ای ام اس" ساخته شد.
چهارچوب منظرین برای اردوگاه های مهاجرین

چهارچوب منظرین برای اردوگاه های مهاجرین

هلن یو دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا در پایان نامه خود با استفاده از چارچوب منظر و اصول توسعه پایدار، ایده ای جدید برای محیط اردوگاه پناهجویان ارائه کرده است.