خانه برچسب‌ها ارجحیت بصری

برچسب: ارجحیت بصری

تاثیر پوشش گیاهی و کاربری اراضی بر ترجیحات بصری رانندگان

تاثیر پوشش گیاهی و کاربری اراضی بر ترجیحات بصری رانندگان

تحقیقی در رابطه با ۴۰۴ راننده آمریکایی مشخص کرد که جاده هایی با منظری از انواع پوشش گیاهی و در مجاورت کاربری تجاری ارجحیت بصری بالاتری برای رانندگان دارند.