خانه برچسب‌ها ارتباط مستقیم با آب

برچسب: ارتباط مستقیم با آب

منظر ترس و هیجان در رودخانه سیروان

منظر ترس و هیجان در رودخانه سیروان

آب جاری در رودخانه سیروان حالات مختلفی از بهره مندی از طبیعت مثل سکون و خروش را در طول مسیر خود برای بازدید کنندگان و افراد بومی منطقه فراهم آورده است.
تغییر کانال آب از بستر آلوده به فضایی امن برای پیاده

تغییر کانال آب از بستر آلوده به فضایی امن برای پیاده

کانال سالها نشانه فقر شهری محسوب می شد. احیای کانال سبب بهبود کیفیت آب، رفع پدیده وارونگی، جلوگیری از سیل، کاهش آلودگی هوا و افزایش تنوع زیستی شده است.