خانه برچسب‌ها آسفالت

برچسب: آسفالت

نتایج حاصل از حذف آلاینده ها از روان آبهای سطحی

نتایج حاصل از حذف آلاینده ها از روان آبهای سطحی

فرآیند حذف رسوبات و آلاینده ها از روان آبهای سطحی منجر به کاهش دمای این روان آبهای جاری در سطح آسفالت می شود که میزانِ این کاهش در دماهای متوسط و بالا، قابل ملاحظه است.
تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

مطالعات نشان می دهد که آسفالت در خیابان سایه دار نسبت به خیابان بدون سایه عمر بیشتری داشته و این امر کاهش 60 درصدی هزینه حفاظت در طول 30 سال را در پی دارد.