در راستای تعامل بین دانشجویان رشته معماری منظر در جهت ارتقاء و تثبیت این رشته در جامعه حرفه ای و آکادمیک، انجمن دانشجویی “سرو زرین” که متشکل از دانشجویان رشته معماری منظر در دانشگاه های دارای این رشته در ایران است، سلسله نشستهایی در راستای “واکاوی معماری منظر” برگزار می نماید.
دومین برنامه از این سلسله نشستها در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست اعضای پنل تخصصی دانشگاه شهید بهشتی مهندس محسن خراسانی زاده، دکتر جهانشاه پاکزاد و دکتر سید حسن تقوایی سخنرانی کردند.

گزارش نشست حرفه معماری منظر و رویارویی با معضلات شهری
آقایان دکتر پاکزاد، مهندس خراسانی زاده و دکتر تقوایی

در ابتدا دکتر سید حسن تقوایی (مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی) معرفی و گزارش کوتاهی در رابطه با دیدگاه و رویکرد رشته معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی ارائه نمودند. این رشته توسط اساتید پیشکسوت این گروه مهندس مهدی شیبانی، مهندس محسن خراسانی زاده و دکتر سید حسن تقوایی بنیادش شکل گرفته است. دکتر سید حسن تقوایی معماری منظر را “هنر طراحی، برنامه ریزی، مدیریت زمین و نظام دهی به محیط طبیعی و عناصر مصنوع در آن” بیان داشتند و بر اساس این تعریف حوزه های کار و فعالیت معماری منظر را به ۳ دسته طراحی منظر، برنامه ریزی و طراحی معماری دسته بندی کردند.
گزارش نشست حرفه معماری منظر و رویارویی با معضلات شهریدر قسمت دوم مهندس محسن خراسانی زاده (عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی) به بیان حرفه معماری منظر در قالب توضیح روند پروژه پارک چیتگر، به عنوان مثالی که در رابطه با چالشهای شهری و مسائلی که می تواند یک پروژه منظر شهری را تهدید کند، پرداختند. در ادامه وی به چالشها و معضلاتی که در زمان اجرای پروژه وجود داشت، پرداخته و نهایتاً راهکارها و پیشنهادهایی به عنوان معمار منظر را بیان نمودند.
در قسمت سوم سخنرانی دکتر جهانشاه پاکزاد (عضو هیئت علمی گروه طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی) به عنوان متخصص طراحی شهری که در مقیاس دیگری با حرفه معماری منظر در ارتباط هستند، به پیچیده تر شدن شرایط جامعه در طول زمان و نیاز به وجود تخصص های مختلف اشاره کردند.
گزارش نشست حرفه معماری منظر و رویارویی با معضلات شهریایشان بیان داشتند که حل مسایل شهری و شهرسازی از لحاظ حرفه دو امر مختلف است و حل مسائل شهری در حیطه مسئولیتهای حرفه معمار منظر است. ایشان بر اساس تعریف دکتر تقوایی، به بیان تفاوتهای حرفه ای معماران منظر با سایر طراحان و مهندسان سیویل پرداخنتد. آموزش و کار عملی حرفه منظر شامل معماری، دانش کلی از هنر، گیاه شناسی، اکولوژی (بوم شناسی)، زمین شناسی، باغبانی، کشاورزی، کار و تجارت، طراحی ترافیک و مهندسی عمران می شود.
به بیانی دیگر دکتر پاکزاد تفاوتهای دو حرفه منظر و طراحی شهری را در چند چهارچوب کلی مورد دسته بندی قرار دادند. در معماری منظر دغدغه اصلی نرم فضاهاست. اما در طراحی شهری سخت فضاهاست که مورد طراحی و بررسی قرار می گیرد.
دومین عامل زمان است که در طراحی شهری چون با مصالح سخت کار می کنند تا مدت زمان زیادی همان فضا باقی می ماند ولی در طراحی منظر هر لحظه عامل زمان را کامل در محیط می توان دید.
نقطه ثقل در طراحی منظر قانونمندی طبیعت و بحثهای زیست محیطی است و نقطه ثقل در طراحی شهری قانونمندی حاکم بر جامعه و تغییر و تحولات اجتماعی و روح و روان را شامل می شود. بنابراین تفاوتهای این دو رشته در برنامه دروس اصلی و حرفه باعث مکمل شدن و رفع نیازهای و خلاءهای یکدیگر در راستای رسیدن به نتیجه ای جامع و کامل شده است.
گزارش نشست حرفه معماری منظر و رویارویی با معضلات شهریپس از بخش پرسش و پاسخ یک جمع بندی از نشست ارائه شد. هنر این است که تمام نیروها و تخصص ها در کنار هم قرار گیرد، هر تخصصی جایگاه خود و ساختار خودش را شکل می دهد ضمن اینکه ظرفیتهای تخصص های هم راستای خودش را بتواند تعریف کند. شهرهای ما می تواند ساختارشان بر اساس دیدگاه منظر شکل بگیرد. در ابتدا منظر که متکی بر بستر محیط و امکانات است که اگر همساز با آن ساخته شود، معماری منظر است و شهرساز می تواند شهر را بر زیر ساخت منظر بسازد.
تخصص ها بر اساس نیازها شکل گرفته اند، همچون اولین کارهای منظر در ایران (باغ ایرانی). ما نیز امروزه می توانیم نیازهایمان را تعریف کنیم و با تعامل و تکامل این تخصص ها در کنار هم به بهترین پاسخ برای نیازهای کنونی مان برسیم.
گزارش نشست حرفه معماری منظر و رویارویی با معضلات شهری

0/5 ( 0 نظر )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید