خانه گفتار صفحه 15

گفتار

تام ترنر

تام ترنر

یک شهر باید مناظری داشته باشد که بتوان در آن با امنیت قدم زد، کار کرد، خوابید و میان درختان دوید و کنار آب دراز کشید. تام ترنر - معمار منظر
مارتا شوارتز

مارتا شوارتز

من دوست دارم که یک فضا را ببینم، درک کنم و دیدگاه افراد را بشنوم تا بتوانم به نیازهای مختلف پاسخ دهم. مارتا شوارتز - معمار منظر
ویلیام اچ وایت

ویلیام اچ وایت

اگر طراحی بر مبنای ماشین ها و ترافیک باشد، حاصل طرح، ماشین و ترافیک و اگر مبنا حضور انسان و توجه به مکان باشد، نتیجه خلق مکانی برای انسان خواهد بود. ویلیام اچ وایت - شهرساز
دن پیرسن

دن پیرسن

انسان جدای از طبیعت نیست. پس به عنوان بخشی از آن باید رد پای خود بر طبیعت را پنهان کند. دن پیرسن - معمار منظر
جین جیکوبز

جین جیکوبز

شهرها همچون آزمایشگاهی بزرگ، محصول سعی و خطا، شکست و موفقیت ما در طراحی و ساخت شهر هستند. جین جیکوبز - فعال مدنی
توماس چرچ

توماس چرچ

تنها محدودیت برای طراحی باغ، مرزهای خیال است. توماس چرچ - معمار منظر
ویلیام کنت

ویلیام کنت

باغسازی در خدمت آفرینش منظر است. ویلیام کنت - معمار منظر
ویلیام اچ وایت

ویلیام اچ وایت

خیابان، رودخانه ای برای زندگی شهریست؛ محلی برای تجمع شهروندان و مسیری برای رسیدن به مرکز شهر است. ویلیام اچ وایت - شهرساز
ژیل کلمان

ژیل کلمان

باغ‌سازی نیازمند نگرش خاص است: باید پویایی گیاهان را در عین ایستایی آن‌ها بپذیریم. ژیل کلمان - معمار منظر