پرونده سفر هرمز و قشم

پرونده منظر جزایر هرمز و قشم

پرونده منظر جزایر هرمز و قشم

0
منظر طبیعی این جزایر همراه با منظر فرهنگی خاص مردمان این منطقه، آمیزه ای از شگفتی و زیبایی خلق کرده و هرگوشه از آن سرشار از نکات آموزنده است.