نمایش پروفایل

بستن
جزئیات صفحه پروفایل
یگانه نبئی
یگانه
نبئی

دانشجوی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
فارغ التحصیل مهندسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ایران
اطلاعات تحصیلی
شبکه های اجتماعی
http://landscaper.ir/profile/y.nabaei
جزئیات کاربری