نمایش پروفایل

بستن
جزئیات صفحه پروفایل
تینا طهماسبي پور
تینا
طهماسبی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه هنر و معماری تهران جنوب

اطلاعات تحصیلی
شبکه های اجتماعی
http://landscaper.ir/profile/t.tahmasebipour
جزئیات کاربری