نمایش پروفایل

بستن
جزئیات صفحه پروفایل
پریسا جمشیدی
پریسا
جمشیدی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

اطلاعات تحصیلی
شبکه های اجتماعی
http://landscaper.ir/profile/p.jamshidi
جزئیات کاربری