نمایش پروفایل

بستن
جزئیات صفحه پروفایل
نسترن شریعتی
نسترن
شریعتی

دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات تحصیلی
شبکه های اجتماعی
http://landscaper.ir/profile/n.shariati
جزئیات کاربری