نمایش پروفایل

بستن
جزئیات صفحه پروفایل
نعیمه رضایی
نعیمه
رضایی

دکترای شهرسازی دانشگاه سوربن پاریس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات تحصیلی
شبکه های اجتماعی
http://landscaper.ir/profile/n.rezaei
جزئیات کاربری