نمایش پروفایل

بستن
جزئیات صفحه پروفایل
حميده ابرقویی فرد
حميده
ابرقویی فرد

دانشجوی دکتری معماری منظر دانشگاه تهران

اطلاعات تحصیلی
شبکه های اجتماعی
http://landscaper.ir/profile/h.abarghouyi
جزئیات کاربری