فتوکامنت

تعارض بین مداخله و بستر

تعارض بین مداخله و بستر

0
در طرح منظر مسیر منتهی به مسجد جامع یزد و بافت تاریخی و سنتی اطراف آن تعارض وجود دارد. نوع مبلمان، کفسازی و گیاهان در تعارض با بافت تاریخی شهر یزد است.
حس آرامش با کنترل جریان آب

القای حس آرامش با کنترل جریان آب

0
كنترل سرعت جریان آب در باغ پهلوان پور مهريز، موجب القاي حس آرامش مي شود. جريان آب آرام، آرامشی به فضا مي بخشد كه درخور یک محل استراحت است.
همنشینی رنگها در شهر کویری

همنشینی رنگها در شهر کویری

0
از فراز نارین قلعه، لکه های سبز در میان بافت همگن و تک رنگ شهر منظر شهر میبد را کامل می کنند. همنشینی رنگها در این منظره بخشی از هویت شهر میبد است.
درختان مثمر و حواس انسانی در باغ ایرانی

درختان مثمر و حواس انسانی در باغ ایرانی

0
باغ ایرانی از طریق درختان مثمر، حواس پنجگانه را بیشتر تحریک کرده و این امر به افزایش ارتباط حسی انسان و رضایت مندی مخاطب را منجر می شود.
نقش نورپردازی در خوانش منظر

نقش نورپردازی در خوانش منظر

0
نورپردازی فضای مقابل میدان امیرچخماق در یزد، با انتخاب ناآگاهانه و ناشیانه رنگ های مختلف نور و عدم تناسب نورپردازی با فضا، ادراک محیط را دشوار کرده است.
منظر مردمی

منظر مردمی

0
فرش کردن هر روزه این مکان در اوقات شرعی نشان از باورهای عمیق آیینی و مردمی این دیار دارد. منظر این مکان حاصل حضور مستقیم مردم در شکل دهی به فضاست.
ارتفاع ناموزون فواره ها در باغ دولت آباد

ارتفاع ناموزون فواره ها در باغ دولت آباد

0
ارتفاع بی نظم فواره ها به شکل گیری این منظر ناموزون منجر شده که حاصل دستکاری متولیان امروزی باغ است. گویا پیشینیان با ابزار محدود خود از ما متبحرتر بوده اند
منظر در خدمت حیات اجتماعی محله

منظر در خدمت حیات اجتماعی محله

0
سکوهای پیرامون میدانگاه با الگوگیری از پیرنشین خانه ایرانی فضایی جهت گذران اوقات فراغت و تعاملات اجتماعی ساکنین محله در سایه درختان ایجاد کرده است.
جهت‌مداری منظره در باغ ایرانی

جهت مداری منظره در باغ ایرانی

0
منظره در باغ ایرانی هدایتگر مخاطب است. مقیاس و کشیدگی فرم در حوض باغ دولت آباد یزد، عمق دید را افزایش داده و باعث تاکید هرچه بیشتر جهت مداری درباغ می گردد.