لینک خبر

روسیه و شش پروژه برتر آن در قرن اخیر

روسیه و شش پروژه برتر آن در قرن اخیر

تاریخ غنی کشور روسیه و سقوط کمونیسم دورانی جدید در معماری آن رقم زده است. در این مطلب شش اثر معماری روسیه در قرن اخیر که تحول ایجاد کرده اند معرفی شده اند.
محور پارک مرکزی شینیانگ

محور پارک مرکزی شینیانگ

محور هونان در بخش مرکزی شهر شینیانگ است. این شهر مجهز به دو پارک خطی است که متقاطع هستند. در طراحی یکی از این دو محور آب نقش عنصر پیوند دهنده را دارد.