لینک خبر

محور پارک مرکزی شینیانگ

محور پارک مرکزی شینیانگ

محور هونان در بخش مرکزی شهر شینیانگ است. این شهر مجهز به دو پارک خطی است که متقاطع هستند. در طراحی یکی از این دو محور آب نقش عنصر پیوند دهنده را دارد.