خانه سفرهای منظرین سفرهای در حال برگزاری

سفرهای در حال برگزاری

سفر پژوهشی به هندوستان – فروردین ۱۳۹۹

سفر پژوهشی به هندوستان – فروردین ۱۳۹۹

0
سفر آموزشی به مقصد هند با هدف آشنایی با ساختارهای شهری به مقصد هندوستان در فروردین ماه 1399به سرپرستی دکتر حسینی و دکتر مهربانی گلزار برنامه ریزی شده است.
سفر علمی و آموزشی به شهر طبس

سفر علمی و آموزشی به شهر طبس

0
سفر علمی و بازدید آموزشی به مقصد شهر طبس با رویکرد منظر طبیعی و گردشگری پایدار در 29 فروردین با راهنمایی علمی دکتر محمدرضا مهربانی گلزار برگزار می گردد.