خانه منظر صفحه 5

منظر

کاهش جرم و جنایت با طراحی منظر

کاهش جرم و جنایت با طراحی منظر

آیا طراحی محیط تاثیری در وقوع جرایم اجتماعی در فضاهای شهری دارد؟ چگونه می توان با طراحی منظر، میزان جرم و جنایت در محیط های شهری را کنترل کرد؟
6 دلیل برای وابستگی آینده به معماران منظر

۶ دلیل برای وابستگی آینده به معماران منظر

منظر قابلیت های لازم جهت مقابله با چالش ­های زیست محیطی پیش رو دارد. وابستگی آینده به معماران منظر که نقش اساسی در شکل دادن شهرها دارند، بیشتر خواهد بود.
۱۰۰ درس که من از تحصیل در معماری منظر آموختم

۱۰۰ درس که من از تحصیل در معماری منظر آموختم

این مطلب تجربیات و توصیه های یک معمار منظر ایرلندی است که یافته های خود را از تحصیل و کار در رشته معماری منظر و در قالب ۱۰۰ گزاره بیان کرده است.
معماری منظر چیست؟

معماری منظر چیست؟

معماری منظر متنوع، رو به تعالی و همیشه در حال تغییر و تحول است. مقیاس فعالیت آن از جزء فضاهای بیرونی یک خانه تا مقیاس های بزرگ شهری و منطقه ای متغیر است.
باغ های عمودی و نماهای سبز

باغ های عمودی و نماهای سبز

در بسیاری از شهرهای توسعه یافته، قیمت زمین برای ایجاد بوستان ها به عنوان یک محدودیت عمل می کند. باغ های عمودی به عنوان راه حلی جایگزین مطرح شده است.