خانه منظر صفحه 3

منظر

آیا طراحی با دست، یک استعداد ذاتی است؟

آیا طراحی با دست، یک استعداد ذاتی است؟

آیا طراحی با دست آزاد یک استعداد ذاتی است؟ آیا یک فرد از ابتدا یک هنرمند بزرگ و یا معمار متولد می شود؟ یا اینکه ما باید، خودمان برای بهبود مهارت های طراحی تلاش کنیم؟
خلق فرصت های جدید در معماری منظر توسط مهندسی معماری

خلق فرصت های جدید در معماری منظر توسط مهندسی معماری

معماری منظر بنا بر ذات خود، به عنوان رشته ای همه جانبه که با بسیاری از مشاغل دیگر از جمله مهندسی معماری زمینه مشترک دارد، روند تکاملی را می پیماید.
چرا اسکیس همیشه ایجاد سوال می کند؟

اسکیس و طراحی، ذهن را به سوال کردن درباره همه چیز سوق می دهد

در حین اسکیس می فهمیم که دانش ما نسبت به محیط بسیار اندک است. ترسیم به ما کمک می کند پیچیدگی های جهان را بهتر ببینیم و مهارت های ادراکی مان را افزایش دهیم.
کاهش جرم و جنایت با طراحی منظر

کاهش جرم و جنایت با طراحی منظر

آیا طراحی محیط تاثیری در وقوع جرایم اجتماعی در فضاهای شهری دارد؟ چگونه می توان با طراحی منظر، میزان جرم و جنایت در محیط های شهری را کنترل کرد؟
۱۰۰ درس که من از تحصیل در معماری منظر آموختم

۱۰۰ درس که من از تحصیل در معماری منظر آموختم

این مطلب تجربیات و توصیه های یک معمار منظر ایرلندی است که یافته های خود را از تحصیل و کار در رشته معماری منظر و در قالب ۱۰۰ گزاره بیان کرده است.
معماری منظر چیست؟

معماری منظر چیست؟

معماری منظر متنوع، رو به تعالی و همیشه در حال تغییر و تحول است. مقیاس فعالیت آن از جزء فضاهای بیرونی یک خانه تا مقیاس های بزرگ شهری و منطقه ای متغیر است.
باغ های عمودی و نماهای سبز

باغ های عمودی و نماهای سبز

در بسیاری از شهرهای توسعه یافته، قیمت زمین برای ایجاد بوستان ها به عنوان یک محدودیت عمل می کند. باغ های عمودی به عنوان راه حلی جایگزین مطرح شده است.