پروژه های منظرین

طراحی پارک منظرین و برنامه ریزی برای مسکن سازی دولتی

طراحی پارک منظرین و برنامه ریزی برای مسکن سازی دولتی

در سکونت همراه با تفریح، حس تعلق معنا پیدا می کند. در مسکن سازی دولتی همه این عوامل به ساختار کالبدی و اجتماعی بیرون آپارتمان های مسکونی ربط دارد.
مرکز بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ون دوسن

مرکز بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ون دوسن

در طراحی مجموعه باغ گیاه شناسی ون دوسن با الهام از برگ نوعی ارکیده, بنایی ساخته شده که در عین ایجاد تسهیلات، مردم را با مشکلات زیست محیطی آشنا می کند.
کارخانه ای همساز با زمین

کارخانه ای همساز با زمین

تکنیکی که بتوانیم با آن کارخانه هایی که اغلب محیط مطلوبی برای شهروندان نیستند را به گونه ای طراحی کنیم تا مکانی سرزنده باشد، بسیار کارآمد و مطلوب خواهد بود.
طراحی استخر مفهومی که ذهن ناظر را به بازی می گیرد

طراحی استخر مفهومی که ذهن ناظر را به بازی می گیرد

در طراحی استخر مفهومی با استفاده از بازی رنگ ها و خطای چشم و البته تصور انسان از استخر، فضایی به وجود آمده که موجب تجمع مردم و ایجاد روابط اجتماعی شده است.
باغ گیاهشناسی کودکان یا کودکستان کشاورزی

باغ گیاهشناسی کودکان یا کودکستان کشاورزی

باغ حلزونی سبز (باغ گیاهشناسی کودکان) ویتنام نمونه ای بارز از شاهکار معماری بناهای آموزشی در دنیا محسوب می شود که نگاه هر بیننده را به خود خیره می کند.