پروژه های منظرین

طراحی استخر مفهومی که ذهن ناظر را به بازی می گیرد

طراحی استخر مفهومی که ذهن ناظر را به بازی می گیرد

0
در طراحی استخر مفهومی با استفاده از بازی رنگ ها و خطای چشم و البته تصور انسان از استخر، فضایی به وجود آمده که موجب تجمع مردم و ایجاد روابط اجتماعی شده است.
باغ گیاهشناسی کودکان یا کودکستان کشاورزی

باغ گیاهشناسی کودکان یا کودکستان کشاورزی

0
باغ حلزونی سبز (باغ گیاهشناسی کودکان) ویتنام نمونه ای بارز از شاهکار معماری بناهای آموزشی در دنیا محسوب می شود که نگاه هر بیننده را به خود خیره می کند.