خلاصه موضوعی

موضوع کتاب پیرامون پتانسیلهای محیط طبیعی و اهمیت آنها در زندگی بشر است. در همین راستا به ارائه روشهایی جهت دستیابی به طراحی پایدار (در تعامل با محیط) می پردازد. در ادامه به بررسی ارتباط انسان به عنوان عضوی از طبیعت با محیط اطرافش پرداخته و محیط پیرامونی ما را تنها با جهان فیزیکی که شامل گیاهان، ستارگان، صخره ها، آبها و خاکها است، بررسی نمی کند، بلکه مخلوقات و پدیده های تاثیرگذار بر آنرا به عنوان عوامل کلیدی بشمار می آورد.

چگونگی شکل گیری شهرها و زندگی شهرنشینی و اثرات مخرب آن در طبیعت را ذکر کرده و بسیاری از بلایای طبیعی و بیماریها را که جوامع با آن دست به گریبات هستتد، ناشی از عدم شناخت طبیعت و برخورد نامناسب با آن می داند. آلودگی هوا، تشعشعات رادیو اکتیو، زباله های شیمیایی و آلودگیهای ناشی از کارخانجات صنعتی، حیات بیولوژیک را به خطر انداخته و به تبع آن تعادل طییعی را بر هم زده است. یسیاری از حوادث طبیعی معلول دخل و تصرف نامناسب بشر در محیط زیست است. پس از ذکر مشکلات به ارائه راه حل پرداخته و نظریه بوم شناسی را مطرح می نماید و این امکان را به انسان می دهد تا با استفاده از ویژگیهای طبیعی و شناخت آن به مکانیابی زیستگاههای شهری پرداخته و قابلیتهای محیط را تقویت کرده و از تخریب آن بکاهد.

سرفصلها
 • شهر و حومه آن (City and Country Side)
 • دریا و محیط پیرامون آن (Sea and Survival)
 • محدودیت (The Plight)
 • یک قدم به جلو (A Step Forward)
 • طرح و پوشش آن (The Cast and the Capsoule)
 • طبیعت در کلانشهرها (Nature in the Metropolis)
 • ارزشها (On Value)
 • پاسخ به ارزشها (A Response of Value)
 • کره زمین همانند کپسول (The World is a Capsule)
 • مراحل ارزشگذاری (Processe as Value)
 • حوزه رودخانه ها (The River Basin)
 • نواحی کلانشهرها (The Metropolitan Region)
 • مراحل و فرم (Processe and Form)
 • شهر؛ روند و شکل (The City; Processe and Form)
 • شهر؛ سلامت و آسیب شناسی (The City; Health and Pathology)
 • دورنما (Prospect)
* این مطلب قبلاً در “شماره ۲” نشریه اینترنتی منظر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ منتشر شده و به دلیل تغییر رویکرد وب سایت نشریه، در سایت معمارمنظر باز نشر می شود.
0/5 ( 0 نظر )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید