پرونده سفر گیلان

دست درازی بشر به منظر طبیعی گیسوم

دست درازی بشر به منظر طبیعی گیسوم

پیوند بین جنگل و دریا در گیسوم پتانسیلی قوی برای گردشگری است. اما این منظر طبیعی منحصر به فرد، با مداخلاتی برای جذب گردشگر، در معرض تهدید قرار گرفته است.
جایگاه مشارکت مردمی در حفظ هویت و حیات مناطق توریستی گیلان

جایگاه مشارکت مردمی در حفظ هویت و حیات مناطق توریستی گیلان

در این نوشتار ضمن بررسی چند نمونه از مناطق توریستی گیلان بر جایگاه مشارکت مردم بومی در طراحی منظر و ادامه حیات منطقه تاکید شده است.
پرونده منظر فرهنگی گیلان

پرونده منظر فرهنگی گیلان

پرونده حاضر، حاصل بازدید ها و دریافت های دانشجویان از سفر پژوهشی به قلعه رودخان، ماسوله، تالاب انزلی و سواحل جنگلی گیلان است که در قالب مقاله و گزارش منتشر می شود.