گزیده پژوهش

تاثیر ارتباط شبکه های خیابانی بر حجم عابران پیاده

تاثیر ارتباط شبکه های خیابانی بر حجم عابران پیاده

0
ارتباط فیزیکی شبکه های خیابانی و استمرار بصری در خیابانهای بوفالو نیویورک، بر حجم عابران، میزان تراکم موقعیتهای شغلی و ترکیب کاربری اراضی تاثیر مثبت دارد.
تاثیر زلالی و شفافیت آب در زمان بازدید از دریاچه

تاثیر زلالی و شفافیت آب در زمان بازدید از دریاچه

0
تحلیل اطلاعات تصاویر جغرافیایی و کیفیت آب دریاچه های مینسوتا و آیوا نشان داده که با افزایش هر یک متر شفافیت آب، مردم 56 دقیقه بیشتر در آنجا زمان می گذرانند.
رابطه امنیت با ایجاد فضای سبز در زمینهای متروکه شهری

رابطه سلامتی و امنیت با ایجاد فضای سبز در زمینهای متروکه شهری

0
محله هایی که در آنها قطعات زمین خالی به پارکهای کوچک و فضاهای سبز جمعی تبدیل شده اند در مقایسه با محله های دارای زمینهای متروکه شاهد کاهش جرم و جنایت هستند.
ارزیابی ارزش درختان خیابانی در شهر پرتلند

ارزیابی ارزش درختان خیابانی در شهر پرتلند

0
تحقیقی که بر روی خانه های پرتلند انجام شده، نشان می دهد که درختان خیابانی 3 درصد ارزش قیمت املاک را افزایش داده و مدت زمان فروش را تا 1.7 روز کاهش می دهند.
تاثیر فضای سبز بر سلامتی سالمندان و زنان خانه دار

تاثیر فضای سبز بر سلامتی سالمندان و زنان خانه دار

0
زندگی در محیط سرسبز بر سلامتی تاثیر دارد. این تاثیر بر روی زنان خانه دار و سالمندان قوی تر است زیرا آنها زمان بیشتری را در نزدیکی خانه هایشان سپری می کنند.
تاثیر طرح کالبدی منظر خیابان در ایجاد احساس امنیت

تاثیر طرح کالبدی منظر خیابان در ایجاد احساس امنیت

0
طبق تحقیقی که بر روی منظر خیابانهای شهر نیویورک انجام شده، درختان نسبت به متغیرهای مربوط به ساختمان، احساس امنیت بیشتری در مردم ایجاد می کنند.