گزیده پژوهش

تاثیر فضای سبز بر سلامتی سالمندان و زنان خانه دار

تاثیر فضای سبز بر سلامتی سالمندان و زنان خانه دار

زندگی در محیط سرسبز بر سلامتی تاثیر دارد. این تاثیر بر روی زنان خانه دار و سالمندان قوی تر است زیرا آنها زمان بیشتری را در نزدیکی خانه هایشان سپری می کنند.
تاثیر طرح کالبدی منظر خیابان در ایجاد احساس امنیت

تاثیر طرح کالبدی منظر خیابان در ایجاد احساس امنیت

طبق تحقیقی که بر روی منظر خیابانهای شهر نیویورک انجام شده، درختان نسبت به متغیرهای مربوط به ساختمان، احساس امنیت بیشتری در مردم ایجاد می کنند.