استفاده از گیاهان پوششی به جای چمنگیاهان پوششی نسبت به چمن، رسیدگی، مراقبت، مواد غذایی و آب کمتری نیاز دارند. برخی از آنها برخلاف چمن در سایه کامل به خوبی رشد کرده، نسبت به شوری مقاوم اند و در خاک های شنی و ضعیف به خوبی رشد می کنند. درشیب های تند و مکان های صخره ای به علت مشکلات مراقبت وکاشت چمن استفاده از آنها توصیه می شود. همچنین  به منظور کاهش سطح چمن، تنوع رنگ و جذابیت می توان از این گیاهان استفاده نمود. استفاده از گیاهان پوششی به جای چمن ،کاهش هزینه نگهداری(یک چهارم چمن) و کاهش هزینه آبیاری و کاشت را به همراه دارد.

Cover plants instead of grass
عکس: محمدعلی مشایخی / گیاهان پوششی بلوار چمران / شیراز/ بهار ۱۳۹۵

نمونه خوب

4/5 ( 1 نظر )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید