دسته: سینما و منظر

بررسی رابطه انسان و طبيعت؛ لزوم بازگشت نگاه معناگرا و نمادگرا به طبيعت
  • زمان مطالعه : 52 دقیقه
  • ۰

    بررسی رابطه انسان و طبیعت؛ لزوم بازگشت نگاه معناگرا و نمادگرا به طبیعت

    این مطلب به بررسی رابطه ای معناگرا بین انسان و طبیعت در منظر با در نظر گرفتن فیلم درخت گلابی به عنوان بستری برای نگاهی دقیق و متفاوت به این موضوع می پردازد.