خانه پرونده سفر یزد

پرونده سفر یزد

نگاهی به مراسم نخل ­گردانی و نقش آن در منظر آیینی

نگاهی به مراسم نخل ­گردانی و نقش آن در منظر آیینی

5
مراسم نخل گردانی ریشه ای کهن تر از واقعه عاشورا دارد و پس از آن واقعه، شکلی جدید گرفته و سبمل های ایرانی در خدمت عقاید اسلامی به کار گرفته شده اند.
نقش منظر خیابان در مسیر منتهی به مسجد جامع به عنوان نقطه عطف شهر یزد

منظر خیابان در مسیر منتهی به مسجد جامع به عنوان نقطه عطف شهر یزد

0
خیابان های مختوم به نقاط عطف شهر وظیفه مهمی هم در جهت تاکید بر بنای شاخص و هم در جهت حفظ هویت آن بنا دارند. بنابراین می بایست دارای ویژگیهای خاصی باشند.
بام به مثابه فضای شهری؛ نمونه موردی شهر کویری تفت

بام به مثابه فضای شهری؛ نمونه موردی شهر تفت

0
استفاده از بام به عنوان فضای شهری، ایده ای است که در شهر سنتی تفت بکار گرفته شده و می تواند الگویی برای طراحی فضاهای شهری باشد.
بررسی منظر شبانه میدانگاه اطراف تکیه امیر چخماق یزد

منظر شبانه میدان امیر چخماق یزد

دسته ای از فعالیت های انسانی که تا پاسی از شب ادامه می‌یابند، حیات شبانه را شکل می دهند. نورپردازی می تواند کیفیت محیطی در منظر شبانه را تقویت کند.
نخل­ چوبی شاخصه فضاهای جمعی یزد

نخل چوبی؛ شاخصه فضاهای جمعی یزد

0
عنصر نخل علاوه بر کارکردهای اعتقادی و آیینی در شهر یزد، به عنوان یکی از نشانه های شناخت مراکز محلات یزد نیز مطرح است. هر محله نخل ویژه خود را دارد.
همنشینی رنگها در بافت میبد

نقش رنگ در منظر شهری میبد

0
این گزارش به بررسی معانی خاص رنگ ها در بافت میبد و نقش رنگ در منظر شهری و پی بردن به تاثیرات همنشینی این رنگها در کنار هم می پردازد.
خط آسمان شهر میبد و عناصر تعریف کننده آن

خط آسمان شهر میبد و عناصر تعریف کننده آن

0
گنبد و گلدسته مساجد و بادگیر، عناصر شکل دهنده خط آسمان در بافت سنتی میبد هستند. این عناصر به جزء جنبه زیبایی، در خوانایی و آرامش روانی عابران نیز نقش دارند.
بادگیر عنصر هویت بخش منظر شهر یزد

بادگیر عنصر هویت بخش منظر شهر یزد

0
بادگیرهای یزد به دلیل تعدد، نمی­ توانند نشانه باشند. اما همین ویژگی موجب شده بادگیر در دیدهای مختلف شهر حضور داشته و دارای کارکرد هویتی باشند.
دگرگونی منظر شهر در مناسبت های آیینی؛ نمونه موردی: حسینیه تفت در ایام محرم

دگرگونی منظر شهر در مناسبت های آیینی؛ نمونه موردی: حسینیه تفت در ایام محرم

0
در ایام محرم تکیه شاه ولی تفت و میدان رو به روی آن، محل اصلی تجمع عزاداران شده و به دگرگونی منظر در این فضا و خاطره انگیزشدن آن در ذهن مردم منجر می شود.