خانه منظر آیینی

منظر آیینی

پیوستگی انسان و طبیعت در هند

پیوستگی انسان و طبیعت در هند

0
در تفکرات بودایی نه تنها انسان را غالب بر طبیعت نمی ‌دانند، حتی انسان را در طبیعت یا همراه با آن نمی‌ شمارند، بلکه این دو را در تلفیق با هم تلقی می‌ کنند.
مسجد نصیرالملک تجلی نور در خانه خدا

مسجد نصیرالملک، تجلی نور در خانه خدا

0
مسجد نصیرالملک رنگین‌کمانی از رنگهاست و طراحی داخلی چشمگیر آن با شیشه های رنگی، آنرا به یک اثر هنری تحسین­ برانگیز تبدیل و به آن لقب مسجد صورتی داده است.
معبد آناهیتا فضایی در ستایش آب

معبد آناهیتا، فضایی در ستایش آب

0
در معبد آناهیتا تقارن و تعادل وجود دارد که با تصور وجود آب در فضای خالص معبد کامل می شود و مخاطب را به خوبی با نیت و تفکر ساسانیان درباره آب آشنا می سازد.
قلعه دختر فضای آیینی یا نظامی؟

قلعه دختر، فضای آیینی یا نظامی؟

0
در قلعه دختر فیروزآباد، تناسبات و مقیاس بنا که تا حدودی فراتر از مقیاس انسانی است ادراک فضا را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
تخت جمشید نماد قدرت یا پیوند با طبیعت؟

تخت جمشید؛ نماد قدرت یا پیوند با طبیعت؟

0
اینکه تخت جمشید مجموعه ای از کاخها است که برای نمایش قدرت بنا شده یا زیارتگاهی ملی و مقدس برای جشنهای نوروزی و مراسم مذهبی بوده، دو نگرش را شکل داده است.
منظر آیینی بقعه خالد نبی

منظر آیینی بقعه خالد نبی

0
شکل‌ گیری منظر آیینی و زیستی، متأثر از مناظر طبیعی و وابسته به آن بوده و از اینرو عناصر طبیعی منظر همواره علاوه بر عملکرد خود دارای مفاهیم معنوی نیز هستند.
درختان مقدس

درختان مقدس

0
درختان همیشه غذا، سرپناه، چوب، سایه و بسیاری از نیازهای اساسی انسانها را فراهم می ‌کنند. جای تعجب نیست که در تمدنهای مختلف درختان مقدس ستایش و پرستش شوند.
منظر آیینی در مقبره پیر شالیار

منظر آیینی در مقبره پیر شالیار

0
مقبره پیر شالیار مکانی است که هر ساله در آن مراسم خاصی برگزار می شود. ارتباط بین طبیعت، فرهنگ، مردم و زمان منجر به پدید آمدن منظر آیینی این مقبره شده است.
نگاهی به مراسم نخل ­گردانی و نقش آن در منظر آیینی

نگاهی به مراسم نخل ­گردانی و نقش آن در منظر آیینی

5
مراسم نخل گردانی ریشه ای کهن تر از واقعه عاشورا دارد و پس از آن واقعه، شکلی جدید گرفته و سبمل های ایرانی در خدمت عقاید اسلامی به کار گرفته شده اند.