خانه منظر صنعتی

منظر صنعتی

افنباچر هافن؛ از یک بندر صنعتی آلوده تا رودخانه ای محیط زیستی

افنباچر هافن؛ از یک بندر صنعتی آلوده تا رودخانه ای محیط زیستی

0
معماران منظر و طراحان شهری از طریق پروژه های محیط زیستی نشان می دهند که پایداری ابزار ترقی است و اجازه بازسازی ارتباط از دست رفته با محیط شهری را می دهد.
باغ معدن سنگ در قلب باغ گیاهشناسی شانگهای

باغ معدن سنگ در قلب باغ گیاهشناسی شانگهای

0
این پروژه، به عنوان یکی از نقاط خوش منظر باغ گیاهشناسی کوه چن، فرصتهایی را برای تغییر این معدن به شدت تخریب شده به یک فضای عمومی باز ارائه می دهد.
جایگاه منطقه آزاد در وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم بومی چابهار

جایگاه منطقه آزاد در وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم بومی چابهار

0
منطقه آزاد چابهار به دلیل اتصال به آبهای اقیانوسی و نزدیکی به کشورهای حاشیه اقیانوس هند و مناطق همجوار دریایی می تواند متحول کننده اقتصاد شرق کشور باشد و کالاهای مناطق همجوار را به کشورهای دنیا صادر کند و این امر منفعت خوبی برای اقتصاد منطقه و کشور داشته باشد.
سایتهای صنعتی پیشرفته که تبدیل به مناظر خیره کننده شدند

سایتهای صنعتی پیشرفته که تبدیل به مناظر خیره کننده شدند

0
مناظر سایتهای پساصنعتی، ارزش و زیبایی میراث صنعتی یک سایت را به ما شناسانده و دیدگاهمان را در رابطه با چیزی که زیبا و ارزشمند محسوب می شود، تغییر می دهند.
تبدیل معدن سنگ به فضای باز عمومی

تبدیل معدن سنگ به فضای باز عمومی

0
در طراحی جدید معدن سنگ اتریش که فضای طبیعی با تجارب بصری و فضایی مهیجی آن را احاطه کرده است، انواع رویدادها از جشنواره اپرا تا تئاتر و کنسرت برگزار می­ شود.
حفظ و باز زنده سازی منظر توسط مردم

حفظ و باز زنده سازی منظر توسط مردم

0
تفاوت میان نیازهای مردم در قرن نوزدهم و در جامعه مدرن امروز از طریق این پروژه نشان داده شده است. این پروژه یک نمونه ملموس از چگونگی قدرت مردم برای تغییر جهان است.
کارخانه آبجوسازی سورلی به عنوان فضای جمعی

کارخانه آبجوسازی سورلی به عنوان فضای جمعی

0
کارخانه آبجوسازی سورلی به دلیل دارا بودن محیطی شگفت انگیز جشنواره ای در فضای صنعتی در حال کار، زمینه فعالیتهای فرهنگی را نیز ایجاد کرده است.
آشکار شدن پتانسیل معادل زغال سنگ به وسیله طراحی پارک – موزه لوور لنز

آشکار شدن پتانسیل معادل زغال سنگ به وسیله طراحی پارک – موزه لوور لنز

0
این پارک در تقاطع سه لایه محیط، معدن و فرهنگ واقع شده است و با ادراکی مدرن از زمینهای بایر معدن زغال سنگ، تاریخ را محافظت و به اثری هنری تبدیل کرده است.
تبدیل سایت صنعتی سمی به یک پدیده محافظت کننده از محیط زیست

تبدیل سایت صنعتی سمی به پدیده محافظت کننده از محیط زیست

0
سایت پارک رنسانس، محیط اطراف و فاضلاب را آلوده و سمی می کرد. طراحان این سایت خطرناک را تبدیل به پارکی کردند که روان آبهای رودخانه شهر را نیز مدیریت می کند.