خانه نویسندگان مطالب توسط زهرا رضایی

زهرا رضایی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
پارک جنگلی دره مارول، تحقق رویای کودکانه

پارک جنگلی دره مارول، تحقق رویای کودکانه

0
دره مارول یک پارک جنگلی است که به عنوان محلی برای فعالیت کودکان در فضای باز در نظر گرفته شده و فعالیت های متنوعی در آن طراحی شده است.