زینب نظری

زینب نظری

کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
کشف راز باغ دارویی محوطه دانشگاه نوارتیس

کشف راز باغ دارویی محوطه دانشگاه نوارتیس

باغ دارویی گونه ای است که بر اساس خواص دارویی گیاهان شکل می گیرد. این باغها در صومعه ها ایجاد می شده اند. در دانشگاهی در سوئیس نیز این باغ طراحی شده است.

تلفیق طبیعت و نیاز ساکنین در مرکز سالمندان

تلفیق طبیعت و نیاز ساکنین در مرکز سالمندان

یک مرکز سالمندان در هلند دارای مناظری تلفیق شده با طبیعت بوده و محیطی امن و به دور از استرس های زندگی روزانه شهری و متناسب با نیاز ساکنانش فراهم کرده است.