خانه نویسندگان مطالب توسط زهرا ایلیاتی

زهرا ایلیاتی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پیوند آبی در حیاط خانه های تاریخی

پیوند آبی در حیاط خانه های تاریخی

0
در خانه باقری گرگان، حرکت آب از درون گربه رو زیر ساختمان، آب دو حوض موجود در حیاط ها را به یکدیگر پیوند می دهد و سوار بر باغچه های حیاط آنرا آبیاری می کند.
ساخت مسیر به وسیله گامهای انسان

ساخت مسیر به وسیله گامهای انسان

0
جریان یافتن مسیر انسانی در منظر، می تواند بهترین پاسخ برای ساخت یک راه باشد. در تپه های اطراف مقبره خالد نبی جریان گامهای انسانی، مسیر حرکت را ساخته است.
حس مکان عامل نام گذاری فضا

حس مکان عامل نام گذاری فضا

0
حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محيط و احساسات آنها در مقابل آن است، به طوری که احساس فرد با محيط پيوند خورده و يکپارچه می شود. اين حس عاملي است که موجب تبديل يک فضا به مکانی با خصوصيات حسی و رفتاری ويژه برای افراد خاص می شود.
مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

0
در روستای فارسیان استان گلستان، از لاستیکهای موجود در سایت به عنوان ظرفی برای غذای پرندگان و حیوانات دیگر استفاده می کنند و روستاییان در اطعام پرندگان و حیواتات دیگر در این امر مشارکت می کنند و این کار خیر به یک عادت مشترک در میان آنها تبدیل شده است.
مسجد نصیرالملک تجلی نور در خانه خدا

مسجد نصیرالملک، تجلی نور در خانه خدا

0
مسجد نصیرالملک رنگین‌کمانی از رنگهاست و طراحی داخلی چشمگیر آن با شیشه های رنگی، آنرا به یک اثر هنری تحسین­ برانگیز تبدیل و به آن لقب مسجد صورتی داده است.
درک نادرست از منظر باغ به وسیله عناصر زنده موجود

درک نادرست از منظر باغ به وسیله عناصر زنده موجود

0
در باغ عباس آباد بهشهر درختان به عنوان عناصر زنده در مسیر آبراه رشد کرده و تنومند شده اند و بیننده را در درک درست ساختار باغ و آبراه های آن گمراه می کنند.
نقش نظام آوایی در ادراک منظر

نقش نظام آوایی در ادراک منظر

0
مناظر شنیداری، نهادهای ادراکی هستند که منابعشان در منظر است و توسط ویژگیهای آن شکل می­ گیرند و همواره ارتباط محکمی بین نظام آوایی و ادراک منظر وجود دارد.
درختان قطع شده خیابان ولی عصر، بستری برای اجرای هنر محیطی

درختان قطع شده خیابان ولی عصر، بستری برای اجرای هنر محیطی

0
درختان قطع شده در خیابان ولی عصر بستری را فراهم کرده اند تا جمشید مرادیان، هنرمند پیشکسوت عرصه هنر محیطی، از آن برای نزدیکی انسان و طبیعت بهره گیرد.
آموزش درختکاری جمعی،درسی منظرین در هنگام رویش مجدد طبیعت

آموزش درختکاری جمعی، درسی منظرین در هنگام رویش مجدد طبیعت

0
مراسم درختکاری هر ساله توسط کمپین های محیط زیستی با هدف تشویق مردم به کاشت درخت و ارتقاء سطح دانش و آگاهی آنها برای حفاظت از این موهبت الهی انجام می­ شود.