زهرا ایلیاتی

زهرا ایلیاتی

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
تفکیک ناپذیری منظر آسمان و زمین از یکدیگر

تفکیک ناپذیری منظر آسمان و زمین از یکدیگر

در منظر آسمان سوئد، فراتر از ابرهای معمول، ابرهایی با برق درخشان آبی رنگ نيز ديده می شوند كه در شب می تابند. اين ابرهای مرتفع باز هم نور آفتاب را منعکس می کنند.

پیوند آبی در حیاط خانه های تاریخی

پیوند آبی در حیاط خانه های تاریخی

در خانه باقری گرگان، حرکت آب از درون گربه رو زیر ساختمان، آب دو حوض موجود در حیاط ها را به یکدیگر پیوند می دهد و سوار بر باغچه های حیاط آنرا آبیاری می کند.

ساخت مسیر به وسیله گامهای انسان

ساخت مسیر به وسیله گامهای انسان

جریان یافتن مسیر انسانی در منظر، می تواند بهترین پاسخ برای ساخت یک راه باشد. در تپه های اطراف مقبره خالد نبی جریان گامهای انسانی، مسیر حرکت را ساخته است.

حس مکان عامل نام گذاری فضا

حس مکان عامل نام گذاری فضا

حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محيط و احساسات آنها در مقابل آن است، به طوری که احساس فرد با محيط پيوند خورده و يکپارچه می شود. اين حس عاملي است که موجب تبديل يک فضا به مکانی با خصوصيات حسی و رفتاری ويژه برای افراد خاص می شود.

مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

در روستای فارسیان استان گلستان، از لاستیکهای موجود در سایت به عنوان ظرفی برای غذای پرندگان و حیوانات دیگر استفاده می کنند و روستاییان در اطعام پرندگان و حیواتات دیگر در این امر مشارکت می کنند و این کار خیر به یک عادت مشترک در میان آنها تبدیل شده است.

مسجد نصیرالملک تجلی نور در خانه خدا

مسجد نصیرالملک، تجلی نور در خانه خدا

مسجد نصیرالملک رنگین‌کمانی از رنگهاست و طراحی داخلی چشمگیر آن با شیشه های رنگی، آنرا به یک اثر هنری تحسین­ برانگیز تبدیل و به آن لقب مسجد صورتی داده است.

نقش نظام آوایی در ادراک منظر

نقش نظام آوایی در ادراک منظر

مناظر شنیداری، نهادهای ادراکی هستند که منابعشان در منظر است و توسط ویژگیهای آن شکل می­ گیرند و همواره ارتباط محکمی بین نظام آوایی و ادراک منظر وجود دارد.

چاه زعفرانیه منبع آبیاری درختان ولی عصر

چاه زعفرانیه منبع آبیاری درختان ولی عصر

چنارهای خیابان ولی عصر با دو حلقه چاه آبیاری می شدند که هم اکنون دریچه آن در سه راه زعفرانیه بر زیر پای رهگذران، سال 1300 هجری شمسی را یادآوری می کند.