زهره بیات

زهره بیات

کارشناس معماری از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تبدیل محوطه دانشگاه ولونگانگ به فضای جمعی

تبدیل محوطه دانشگاه ولونگانگ به فضای جمعی

در پی گرایشات معاصر در طراحی محوطه‌ های دانشگاهی، در دانشگاه ولونگانگ محیطی خلق شده که در آن دانشجویان به یادگیری، تفریح، تعامل و فعالیتهای جمعی می پردازند.