خانه نویسندگان مطالب توسط زهره بیات

زهره بیات

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناس معماری از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تبدیل محوطه دانشگاه ولونگانگ به فضای جمعی

تبدیل محوطه دانشگاه ولونگانگ به فضای جمعی

0
در پی گرایشات معاصر در طراحی محوطه‌ های دانشگاهی، در دانشگاه ولونگانگ محیطی خلق شده که در آن دانشجویان به یادگیری، تفریح، تعامل و فعالیتهای جمعی می پردازند.