خانه نویسندگان مطالب توسط زینب باقریان

زینب باقریان

3 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری معماری دانشگاه تهران
از بین رفتن ارزشهای منظرین و نمادگرایانه در بازار سنتی بندر ترکمن

از بین رفتن ارزشهای منظرین و نمادگرایانه در بازار سنتی بندر ترکمن

0
بازار سنتی بندر ترکمن فاقد طراحی زیباشناسانه و منظرین بوده و دیگر خبری از تعاملات اجتماعی و معماری و عملکرد مناسب که پاسخگوی نیاز جامعه امروز باشد، نیست.
سنت تاج گذاری در میان زنان ترکمن

سنت تاج گذاری در میان زنان ترکمن

0
زنان ترکمن معمولاً بعد از ازدواج زیر روسری خود یک حلقه تاج به سر می گذارند که نشانه متاهل بودن آنهاست و با تولد هر فرزند یک حلقه به حلقه تاهل افزوده می شود.
منظر پایدار روستای فارسیان

منظر پایدار روستای فارسیان

0
روستاهایی مانند روستای فارسیان که پس از گذشت سالها توانسته اند به مسائل محیطی، اجتماعی و فرهنگی خود پاسخ دهند، می توانند الگویی برای منظر پایدار باشند.