زهرا عبایی

زهرا عبایی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
سخنرانی الهام بخش جیمز کرنر

سخنرانی الهام بخش جیمز کرنر

جیمز کرنر در سخنرانی خود در نوامبر 2015 به نظریه تعامل اجتماعی و اقتصادی که عنصری مهم در شهرسازی پیشرفته منظرگرا به شمار می آید، اشاره کرده است.

ارزشهای اعتقادی درختان در نزد مردمان هورامان

ارزشهای اعتقادی درختان نزد مردمان هورامان

دخیل بستن با پارچه های رنگی فقط به در و پنجره محدود نشده و از درختی به درخت دیگر نیز مشاهده می شود که حاکی از اهمیت درختان کهنسال در نزد مردم هورامان است.

طراحی یادبود در پارک گردشگاهی شهر بژانسون

طراحی یادبود در پارک گردشگاهی شهر بزانسون

این اثر یادمانی در شهر بزانسون در شرق فرانسه؛ از قلعه تاریخی شهر و همچنین از سنگرهای جنگ جهانی اول الهام گرفته و قرار است پذیرای جشنهای یادمانی باشد.

نقد و مقایسه یادمان شهدای مریوان و قزوین

نقد و مقایسه یادمان شهدای مریوان و قزوین

یادمان عنصری کالبدی است که با ذهنیت بیننده درگیر می شود. در این گزارش با بررسی یادمان شهدای مریوان و قزوین، راهکارهایی جهت عدم تکرار مناظر ناهمگون آمده است.

زیبایی شناسی جنگلهای حرا

زیبایی شناسی جنگلهای حرا

جنگلهای حرا دارای منظری انعطاف پذیر در طول روز بوده و با تغییرات رنگی در برخی فصول، بوی شیرین گلها، صدای پرندگان و لمس آب، زیبایی شناسی منحصر بفردی دارند.

ارتفاع ناموزون فواره ها در باغ دولت آباد

ارتفاع ناموزون فواره ها در باغ دولت آباد

ارتفاع بی نظم فواره ها به شکل گیری این منظر ناموزون منجر شده که حاصل دستکاری متولیان امروزی باغ است. گویا پیشینیان با ابزار محدود خود از ما متبحرتر بوده اند