یاسمن حسینی

یاسمن حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی
پرونده منظر سرزمین هند

پرونده منظر سرزمین هند

سفری پژوهشی به سرپرستی دکتر محمدرضا مهربانی گلزار به منظور شناخت منظرهای گوناگون هند برگزار شد که مقالات این پرونده حاصل فعالیتهای پژوهشی آن سفر است.

تاثیر آشفتگی بر منظر شهری در شهرهای هند

تاثیر آشفتگی بر منظر شهری در شهرهای هند

آشفتگی در مناظر شهرهای هند که مردم غیر بومی را مشوش می سازد، برای مردم این کشور عنصری پذیرفته شده و شاید بتوان گفت غیرمخرب در سلامت روانی آنها است.

شناخت آیین و اساطیر در منطقه سیستان و بلوچستان

شناخت آیین و اساطیر در منطقه سیستان و بلوچستان

بررسی آیین و اساطیر بلوچستان، طرز فکر آنها را در گذر تاریخ نشان می دهد و این گستردگی آداب و رسوم پتانسیل مناسبی برای جذب توریست به منطقه است که تا به امروز نادیده گرفته شده است.

ناهماهنگی بصری در بازار گنجعلی خان

ناهماهنگی بصری در بازار گنجعلی خان

عدم مرمت صحیح و نوسازی به موقع در بازار مجموعه گنجعلی خان موجب ایجاد الحاقاتی توسط افراد محلی شده که منظر بصری را آشفته و خریدار را پریشان می کند.

کاشت گیاهان چهارفصل در باغ شازده ماهان

کاشت گیاهان چهارفصل در باغ شازده ماهان

وجود درختان متنوع از نظر رنگ برگها و یا ریزش آنها باعث تاکید بر چهار فصل در باغ شده و تنوع زیادی در رنگ و طرح و حجم باغ ایرانی به وجود می آورد.

آسیب به منظر کویر شهداد

آسیب به منظر کویر شهداد

تعریف محدوده برای فضاهای تفریحی و استفاده از موتورهای چهار چرخ در کویر علاوه بر ایجاد جاذبه توریستی، موجب حفاظت و محدود شدن آسیبهای جدی به منظر آن می شود.

منظر ساحلی ناخواسته از جنس چوب

منظر ساحلی ناخواسته از جنس چوب

انسان در برخورد با ساحل گیسوم انتظار دیدن ماسه و صدف را دارد. اما خرده چوب هایی که از سواحل کشورهای همسایه آمده اند، منظر ساحلی منحصر به فردی را می‌سازند.

درختی شفابخش در روستای اورامان تخت

درختی شفابخش در روستای هورامان

در آرامگاه پیر شالیار، درخت بلوط کهنسالی است که در باور بومیان، شفابخش درد کمر است. این درخت از عناصر شکل‌ دهنده منظر آیینی این آرامگاه به شمار می رود.

نظرگاهی در دل گورستان

نظرگاهی در دل گورستان

در آرامگاه پیر شالیار در روستای اورامان تخت، نظرگاهی انسان‌ ساخت در دل گورستان وجود دارد که اجازه تماشای دره اورامان را به ناظر می دهد.

بازیافت بومی در اورامان تخت

بازیافت بومی در هورامان

مردم هورامان علاقه‌‌مند به بازیافت مواد موجود در اطرافشان هستند تا به‌ نوعی بتوانند مواد استخراج‌ شده از طبيعت را به آن برگردانند.

بهترین کتابهای حوزه منظر در سال 2015

بهترین کتابهای حوزه منظر در سال 2015

اگر در جستجوی بهترین تازه های نشر و کتابهای حوزه منظر هستید، این مطلب ده کتاب ارزشمند منتشر شده در سال 2015 که توسط The Dirt انتخاب شده اند را معرفی می کند.