وحیده پوراحمدی لاله

وحیده پوراحمدی لاله

کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
ویژگیهای مهم معماران منظر تراز اول جهان

ویژگیهای مهم معماران منظر تراز اول جهان

معماران منظر تراز اول، یک مهندس، یک نظریه پرداز، فردی با روابط اجتماعی بالا، طراح و اکولوژیست هستند. افرادی هستند که می توانند با محیط ارتباط برقرار کنند، آنرا بشناسند و به کمک علم و طراحی، راهکارهای خلاقانه و جدید برای خلق فضاهای عملکردی الهام بخش تعیین کنند.

توسعه گذرگاه حاشیه رودخانه شیکاگو

توسعه گذرگاه حاشیه رودخانه شیکاگو

پروژه‌ گذرگاه رودخانه شیکاگو که ابتکاری برای دستیابی دوباره به رودخانه با اهداف اکولوژیکی، تفریحی و فواید اقتصادی برای شهر بود؛ نقش آنرا تغییر داده است.

تبدیل معدن قدیمی به منظر تفریحی الهام بخش

تبدیل معدن قدیمی به منظر تفریحی الهام بخش

این پروژه منظر تفریحی یکی از پروژه های شهر برنژان است که برای احیاء زمینهای معادن متروکه اطراف و تشویق مردم برای انجام فعالیتهای تفریحی برنامه ریزی شده است.

میدان رتبون، یک باغ عمومی در قلب فیتزرویا

میدان رتبون، یک باغ عمومی در قلب فیتزرویا

باغ عمومی، الگویی برای دسترسی ایمن، ارتقای کیفیت مکانهای عمومی، بهبود ارتباطات در تقاطع ها و طرح توسعه ای برای معماری و تاریخ اجتماعی منطقه به وجود می آورد.