طاهره یونسی

طاهره یونسی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی
قواعد مهم در کفسازی فضای بیرون

قواعد مهم در کفسازی فضای بیرون

بر خلاف کفسازی فضای داخل، کفسازی فضای بیرون دارای برخی ویژگیهایی هستند که باید از آن آگاهی داشته باشید و این مطلب به شناخت آنها می پردازد.