طیبه اخوان

طیبه اخوان

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

پروژه هایی که روشهای استفاده از سطوح ارتفاعی متفاوت را نشان می دهند.

استفاده از سطوح ارتفاعی متفاوت در پروژه می تواند با مبلمان یا توپوگرافی یا حتی روی سقف صورت بگیرد تا علاوه بر دید مطلوب تجربه فضایی برای کاربر به وجود آورد.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.