خانه نویسندگان مطالب توسط طیبه اخوان

طیبه اخوان

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پروژه هایی که روشهای استفاده از سطوح ارتفاعی متفاوت را نشان می دهند.

پروژه هایی که روشهای استفاده از سطوح ارتفاعی متفاوت را نشان می دهند.

0
استفاده از سطوح ارتفاعی متفاوت در پروژه می تواند با مبلمان یا توپوگرافی یا حتی روی سقف صورت بگیرد تا علاوه بر دید مطلوب تجربه فضایی برای کاربر به وجود آورد.
سیستم خنک کننده خلاقانه برای مقابله با افزایش دما در دهلی نو

سیستم خنک کننده خلاقانه برای مقابله با افزایش دما در دهلی نو

0
پاسخ به چالش گرمای تابستان هند در محیط های کار صنعتی در تکنیک سنتی و خرد باستانی با عنوان خنک کننده تبخیری بود که دانش آن به دوره مصریان بر می گردد.