شادی رجبی

شادی رجبی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
طرحی پل پارک بر روی رودخانه

طراحی پل پارک بر روی رودخانه

مسئولین شهر واشنگتن برای احیای بزرگراه قدیمی روی رودخانه، مسابقه ای ترتیب داده و از اعضای شرکت کننده خواستند تا آنرا به یک پل پارک و فضای شهری تبدیل کنند.

کسب جایزه با طراحی باغ کوچک

کسب جایزه با طراحی باغ کوچک

طراحی مدرن باغ کوچک با استفاده از عناصر طبیعی مانند چوب، سنگ، آب و گیاه سبب خلق فضایی آرامش بخش شده است. این طراحی مبتنی بر سبک مدرن ساختمان اصلی بوده است.

تبدیل سایت کشتی سازی به پارک بوم شناسی

تبدیل سایت کشتی سازی به پارک بوم شناسی

چگونه می توان سایت های صنعتی متروکه را احیا کرد؟ بررسی پروژه سایت کشتی سازی ژونگ شان که به یک پارک بوم شناسی بدل شده به یافتن پاسخ برای این سوال کمک می کند.