شبنم محمدزاده

شبنم محمدزاده

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
تاثیر تالابهای ساحلی بر کاهش خسارتهای ناشی از سیل

تاثیر تالابهای ساحلی بر کاهش خسارتهای سیل

یک پژوهش در 12 ایالت آمریکا نشانگر آن است که حضور تالابهای ساحلی در طول طوفان سندی در سال 2012 از 625 میلیون دلار خسارت ناشی از سیل جلوگیری کرده است.

تاثیر منظر طبیعی زمین بازی بر رفتار کودکان

تاثیر منظر طبیعی زمین بازی بر رفتار کودکان

مطالعه رفتار کودکان قبل و بعد از تبدیل زمین قدیمی به زمین بازی با منظر طبیعی نشانگر افزایش دو برابری زمان بازی پس از افزودن نهر آب، گلها، صخره ها و … است.

کاهش اعمال خشونت آمیز با ایجاد فضای سبز

کاهش اعمال خشونت آمیز با ایجاد فضای سبز

پاکسازی کم هزینه محیط و ایجاد فضای سبز در زمینهای خالی سبب کاهش 29 درصدی اعمال خشونت آمیز با سلاح گرم و 13.3 درصدی در جرم و جنایت در محلات زیر خط فقر شده است.

تاثیر پوشش درختان بر میزان مصرف انرژی ساختمانهای مسکونی

تاثیر درختان بر مصرف انرژی ساختمان مسکونی

تحلیل و ارزیابی جامع پوشش درختان در شهر و تاثیر آنها بر میزان مصرف انرژی نشانگر کاهش کلی میزان مصرف انرژی در ناحیه مسکونی در حدود 7.2 درصد به صورت تخمینی است.          

تاثیر پوشش درختان بر سلامت ساکنان

تاثیر پوشش درختان بر سلامت ساکنان

افزایش پوشش درختان در یک محله بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی به فضای سبز با بهبود سلامت ساکنان، کاهش میزان چاقی و افزایش انسجام اجتماعی، در ارتباط بوده است.

تاثیر حضور در محیط طبیعی بر افراد

تاثیر حضور در محیط طبیعی بر افراد

حضور در طبیعت منجر به کاهش استرس، خستگی ذهنی و خطاهای احتمالی صورت گرفته توسط فرد شده و دقت، کارایی و تاثیرگذاری او را افزایش می دهد.

تاثیر فضای باز مدارس بر دانش آموزان

تاثیر فضای باز مدارس بر دانش آموزان

مدارسی که فضای باز آن از تنوع زیستی برخوردار است، نحوه ارتباط دانش آموزان با محیط بیرونی پیچیده تر و فرصتهای بیشتری برای بازیهای کارکردی و سمبلیک وجود دارد.

توسعه معابر و خیابانها می تواند منجر به خلق شهرهای بهتری گردد

توسعه معابر و خیابانها می تواند منجر به خلق شهرهای بهتری گردد

خیابانها و معابر در نگاه ساکنان شهر به عنوان فضاهایی مرده محسوب می شوند، اما در حقیقت این فضاهای منفی، صرفاً غیرفعال هستند و منتظر تولدی دوباره هستند تا به مکانی کارکردی و جدید تبدیل گردند.

خانه ای با بام شیبدار

خانه ای با بام شیبدار

بام شیبدار خانه سعی دارد تا به انرژی طبیعی که در کوههای اطراف در جریان است و ارتباط اساسی که میان کیفیتهای تجربی طبیعت پیرامون و یک بنا برقرار شده، ارج نهد.

تاثیر درختان بر میزان جرم و جنایت در پرتلند

تاثیر درختان بر میزان جرم و جنایت در پورتلند

مطابق با پژوهشی در شهر پورتلند دریافته اند که وجود درختان بلند بر خلاف درختان کوتاه که موجب مسدود شدن دید می شوند، با میزان پایین جرم و جنایت در ارتباط است.

رابطه امنیت خیابانها با قابلیت زندگی در آنها

رابطه امنیت خیابانها با قابلیت زندگی در آنها

ویژگیهای خیابانی با قابلیت زندگی بالا همچون درختان موجود، مکانهای پارک اتومبیل، باندهای کم عرض و توسعه کنار خیابان، تاثیر منفی بر امنیت حمل و نقل ندارند،

استخر روی بام در خانه ای با طرح Y شکل

استخر روی بام در خانه ای با طرح Y شکل

خانه Y شکل بالاتر از ساختمانهای مجاور ساخته شده تا دید ساکنان به مناظر اطراف فراهم شود. فرم آن چارچوبی برای استخر در بام و تراسی آفتابگیر را فراهم کرده است.

عوامل موثر بر افزایش فعالیتهای فیزیکی

عوامل موثر بر افزایش فعالیتهای فیزیکی

ایجاد و بهبود دسترسی به مکانهایی برای انجام فعالیتهای فیزیکی همچون مراکز تناسب اندام به همراه آموزش سلامتی در افزایش فعالیتهای فیزیکی تاثیرگذار است.