شبنم محمدزاده

شبنم محمدزاده

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
تاثیر تالابهای ساحلی بر کاهش خسارتهای ناشی از سیل

تاثیر تالابهای ساحلی بر کاهش خسارتهای سیل

یک پژوهش در 12 ایالت آمریکا نشانگر آن است که حضور تالابهای ساحلی در طول طوفان سندی در سال 2012 از 625 میلیون دلار خسارت ناشی از سیل جلوگیری کرده است.

تاثیر منظر طبیعی زمین بازی بر رفتار کودکان

تاثیر منظر طبیعی زمین بازی بر رفتار کودکان

مطالعه رفتار کودکان قبل و بعد از تبدیل زمین قدیمی به زمین بازی با منظر طبیعی نشانگر افزایش دو برابری زمان بازی پس از افزودن نهر آب، گلها، صخره ها و … است.

کاهش اعمال خشونت آمیز با ایجاد فضای سبز

کاهش اعمال خشونت آمیز با ایجاد فضای سبز

پاکسازی کم هزینه محیط و ایجاد فضای سبز در زمینهای خالی سبب کاهش 29 درصدی اعمال خشونت آمیز با سلاح گرم و 13.3 درصدی در جرم و جنایت در محلات زیر خط فقر شده است.

تاثیر پوشش درختان بر میزان مصرف انرژی ساختمانهای مسکونی

تاثیر درختان بر مصرف انرژی ساختمان مسکونی

تحلیل و ارزیابی جامع پوشش درختان در شهر و تاثیر آنها بر میزان مصرف انرژی نشانگر کاهش کلی میزان مصرف انرژی در ناحیه مسکونی در حدود 7.2 درصد به صورت تخمینی است.          

تاثیر پوشش درختان بر سلامت ساکنان

تاثیر پوشش درختان بر سلامت ساکنان

افزایش پوشش درختان در یک محله بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی به فضای سبز با بهبود سلامت ساکنان، کاهش میزان چاقی و افزایش انسجام اجتماعی، در ارتباط بوده است.

تاثیر فضاهای سبز و باغها در مراکز درمانی بر ساکنان

تاثیر فضاهای سبز در مراکز درمانی بر ساکنان

در نظر گرفتن فضای سبز و باغها در طراحی، تاثیرات قابل توجهی از جمله کاهش افسردگی و بی قراری روانی ساکنان و به خصوص کاهش استرس بیماران مراکز درمانی داشته است.