سیده شیدا اسدللهی

سیده شیدا اسدللهی

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
اهمیت باغها در طول پاندمی

اهمیت باغها در طول پاندمی

باغها روح ما را تغذیه می کنند، ما را به اجتماعات خود متصل می کنند و مکانهای امن و سالمی را برای فرار از حبس و قرنطینه در طول دوران پاندمی فراهم می کنند.

ترندهای معماری منظر در سال 2020 و دهه پیش رو

ترندهای معماری منظر در سال 2020 و دهه پیش رو

با توجه به ترندهای معماری منظر و تغییرات آب و هوایی باید چالشهای پیش رو را به عنوان یک راه حل دید تا این حرفه و دنیا بتواند حرکتی رو به جلو داشته باشد.

آنچه معماران باید از معماران منظر بیاموزند!

آنچه معماران باید از معماران منظر بیاموزند!

معماران منظر باید اصول طراحی مناسب مانند احترام به عناصر اولیه طبیعی سایت و تغییرات طولانی مدت و تأثیر ساختمان بر بافت شهری را در اختیار معماران قرار دهند.

10 روش برای ایجاد تنوع زیستی در طراحی

روشهای برای ایجاد تنوع زیستی در طراحی

تنوع زیستی در سراسر کره زمین در حال کاهش است. بهتر است به آنچه در سایت است، احترام گذاشته و کاشت متنوع و بومی در نظر گرفته شود تا باعث جذب حیوانات گردد.

معماران منظر ممکن است جهان را نجات دهند!

معماران منظر ممکن است جهان را نجات دهند!

تحقیقات، ارتباط پر رنگی را بین کار معماران منظر و ضرورت های سلامت عمومی نشان می دهد. تنوع مقیاس کاری در حوزه فعالیتی آنها سبب بهبود زندگی انسانها شده است.