خانه نویسندگان مطالب توسط سیده شیدا اسدللهی

سیده شیدا اسدللهی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
معماران منظر ممکن است جهان را نجات دهند!

معماران منظر ممکن است جهان را نجات دهند!

0
تحقیقات، ارتباط پر رنگی را بین کار معماران منظر و ضرورت های سلامت عمومی نشان می دهد. تنوع مقیاس کاری در حوزه فعالیتی آنها سبب بهبود زندگی انسانها شده است.