خانه نویسندگان مطالب توسط صنم سعیدی

صنم سعیدی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
پارکی در لاس وگاس

پارکی در لاس وگاس

0
پاركی كوچك در خیابان اصلی لاس وگاس معروف به نوار لاس وگاس، با هدف سرمايه گذاری برای تولید ارزش افزوده در فضاهای بیرونی و جمعی ساخته شده است.
نقش معماران منظر در طراحی گورستان

نقش معماران منظر در طراحی گورستان

0
توجه طراحان در معماری منظر گورستان به ترکیب عناصر طبیعی با انتزاعی است. این طراحی دارای سطحِ انتزاعیِ قوی‌ است که تاکید بر اهمیت ارتباط با طبیعت دارد.