خانه نویسندگان مطالب توسط سارا راژ

سارا راژ

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه هرمزگان و دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
جالب ترین خیابانهای جهان بر اساس فعالیتها و تجربیات مخاطبین

جالب ترین خیابانهای جهان بر اساس فعالیتها و تجربیات مخاطبین

0
وب سایت Time Out اخیراً 30 خیابان جالب در جهان را نه بر اساس طراحی شهری بلکه بر اساس تجربه مخاطبین و فعالیتهای ارائه شده در آنها رتبه بندی کرده است.