خانه نویسندگان مطالب توسط سمیرا محمدی

سمیرا محمدی

3 مطالب 0 دیدگاه‌ها
معرفی کتاب Design With Nature

معرفی کتاب Design With Nature

0
موضوع كتاب پيرامون پتانسيلهای محيط طبيعي و اهميت آنها در زندگي بشر است و به ارائه روشهايی جهت دستيابی به طراحی پايدار (در تعامل با محيط) می پردازد.