خانه نویسندگان مطالب توسط سلماز مصباح نمینی

سلماز مصباح نمینی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن

معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن

0
انگیزه اصلی انتخاب مفاهیم، مصادیق و تمثیلهای بکار رفته در اولین پایان نامه دوره كارشناسی ارشد منظر دانشگاه تهران مربوط به باغهای بهشهر عناصر موجود بوده اند.