خانه نویسندگان مطالب توسط ستاره خمسه لی

ستاره خمسه لی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
گزارش نشست “نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت”

گزارش نشست “نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت”

0
دکتر محمدرضا مهربانی گلزار در سخنرانی خود با موضوع نسبت اکولوژی و منظر در محیط های انسان ساخت به تحلیل سه مولفه اکولوژی، منظر و محیط انسان ساخت پرداختند.
افزایش تعاملات به وسیله انتخاب منظر دلخواه

افزایش تعاملات به وسیله انتخاب منظر دلخواه

0
جزیره جدید هلند در طرح بازآفرینی خود با قرار دادن صندلی هایی که امکان جابجایی دارند، آزادی عمل را در انتخاب منظر دلخواه به افراد می دهد.
مقایسه زبان و منظر شهری در پایداری فرهنگی

مقایسه زبان و منظر شهری در پایداری فرهنگی

0
زبان و منظر شهری دو عنصر هویت بخش و مرتبط با تاریخ و فرهنگ روسیه هستند، بر خلاف زبان روسی که تلاش زیادی برای حفظ آن شده، منظر شهری در شرف خدشه دار شدن است.
تغییر منظر نگاه از زمین به آسمان

تغییر منظر نگاه از زمین به آسمان

0
چشم در نگاه اول به سمت شهر مسطح مسکو دچار اغتشاش می‌شود، چون ساخت آسمانخراشها با بر هم زدن خط آسمان شهر باعث تغییر در نگاه آرام ناظر به سمت آسمان شده است.
مسیر جنگلی گیسوم

منظر جاده گیسوم

0
این فیلم یک دقیقه ای که حاصل تجربه فضای جنگل گیسوم است، نشان می دهد مداخلات انسانی می تواند به حفظ کیفیت منظر جنگلی گیسوم کمک کند و یا آنکه باعث تخریب شود.